Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2014

jezusmariapeszek
Chciał dla mnie dobrze. Ale wyszło inaczej. Wyszło na moje. I to jest zawsze lepiej, choćby było najgorzej.
— Edward Stachura, Cała jaskrawość (1969)
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Albo się pomyliłeś, albo jesteś pomylony.
— Edward Stachura, Dziennik. Zeszyty podróżne 1
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
7607 ef8a
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Owszem, miała wspomnienia, ale wspomnień nie można dotknąć, poczuć ani przytulić.
— Cecelia Ahern - "P.S. Kocham Cię"
jezusmariapeszek
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque - „Trzej towarzysze”
jezusmariapeszek
4807 a78a
— Marcin Świetlicki - „Tak, kawiarniany dekadentyzm”
jezusmariapeszek
5350 4c40
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Po raz pierwszy cała moja miłość skupia się na odpowiednim mężczyźnie i po raz pierwszy nie niszczy mnie od środka. Nigdy dotąd nie otrzymałam od nikogo tak szczerej, czystej, dojrzałej i bezinteresownej miłości, nigdy też nikomu takiego uczucia nie byłam w stanie dać. Nie potrafię przypomnieć sobie swojego lustrzanego odbicia zanim poznałam jego i nie potrafię myśleć o tym, jak wyglądałoby moje życie, gdyby zabrakło w nim osoby, która sprawiła, że poznałam smak łez wylanych ze szczęścia. 
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Nie wyobrażam sobie kogoś innego na Twoim miejscu. Mimo, że jestem jeszcze młoda to nikogo innego nie pragnę jak Ciebie. Spędziłam z Tobą piękne chwilę, których nie chcę zapomnieć. Nie wyobrażam sobie tego, że ktoś inny mógł mnie całować, przytulać, oglądać ze mną horrory i mocno przytulać kiedy się boję. Chcę Tylko Ciebie jak nikogo innego. 
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 30 2014

jezusmariapeszek
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak... przez chwilę mi się wydawało, że on to potrafi.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Zamiast się zabić, udaje nieboszczyka. Wstydu gość nie ma.
— Elias Canetti "Auto da fé"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Z moich wad
Z moich wad składasz origami
Dajesz mi odpocząć
Nie muszę walić głową w mur
Rozchmurzasz mnie
Gdy wpadam w szał
Wyrywam własne kartki
Zbierasz je i składasz z nich
Żurawie origami
— Mela Koteluk
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Dzisiaj jestem nieproduktywna.
— tyle.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Od dzieciństwa miałem tendencję do stwarzania wokół siebie fikcyjnego świata, do otaczania się przyjaciółmi i znajomymi, którzy nigdy nie istnieli - oczywiście nie wiem, czy to oni nigdy nie istnieli, czy to może ja nie istnieję.
— Fernando Pessoa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

November 29 2014

jezusmariapeszek
Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 27 2014

jezusmariapeszek
założę się, że wszystkie osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu "tylko że".
— żulczykowe love
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
6487 8d81
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
jezusmariapeszek
co to znaczy "iść naprzód"?
— powiedzcie mi
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl